EMDR supervisie

Opleiding tot EMDR therapeut

De opleiding van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) bestaat uit een basis- en een vervolgtraining. Beide trainingen bestaan uit een aantal opleidingsdagen, waarna een competentie-gestuurd supervisietraject gevolgd kan worden. Voor de gehele opleidingsroute verwijs ik graag naar de website van de VEN www.emdr.nl

 

De supervisie

De supervisant laat middels videomateriaal zien welke vaardigheden hij/zij beheerst en de supervisor tekent deze af (zie formulieren). In de praktijk is er vaak naast, of daaraan voorafgaand, sprake van supervisie. Tijdens de supervisie bespreekt de supervisant vragen en problemen die zich voordoen in het EMDR proces. De supervisor geeft aan hoe die problemen aangepakt kunnen worden en bereidt de supervisant voor op de beoordeling.

 

Duur van de supervisie

Gezien het competentiegerichte karakter van de supervisie is het moeilijk om aan te geven wat de duur zal zijn. De duur is afhankelijk van het niveau waarop de supervisant instroomt en de verdeling tussen supervisie en beoordeling.

 

Duur van de sessies

Een sessie duurt 45 minuten. Het is raadzaam dubbele sessies te plannen.

 

Kosten

De kosten bedragen 115 Euro per 45 minuten. Het tarief voor instellingen bedraagt 125 Euro per 45 minuten.

 

Contract

Ik werk met een supervisiecontract (zie formulieren). Hierin staan de afspraken die we met elkaar maken.